O firmie

ROM „Prokocim” Sp. z o.o. istnieje na krakowskim rynku nieruchomości od 1993r. Jesteśmy firmą administrującą i zarządzającą nieruchomościami, specjalizującą się w obsłudze nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. Zarządzamy zarówno kamienicami zabytkowymi jak i nowymi budynkami gdzie obowiązuje jeszcze okres gwarancji. Posiadamy również doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kraków oraz Skarbu Państwa. Dotychczas zaufało nam ponad 100 wspólnot mieszkaniowych z całego Krakowa o łącznej powierzchni ok. 293.000 m2. Ponadto informujemy, że posiadamy ubezpieczenie na kwotę 350.000 Euro z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej zarządcy nieruchomości.

Obsługę mieszkańców prowadzimy w dwóch oddziałach firmy. Siedziba główna firmy znajduje się przy ul. Okólna 4a (dz. Podgórze) i tu obsługiwane są budynki z południowej części Krakowa. Drugi oddział mieści się przy os. Na Lotnisku 1 U24 (dz. Nowa Huta) i odpowiada za obsługę nieruchomości położonych w Nowej Hucie i południowej części miasta.
Profesjonalną obsługę mieszkańców i zarządzanych zasobów powierzamy wysokokwalifi­kowanym pracownikom. Firma zatrudnia licencjonowanych zarządców nieruchomości, inżynierów z odpowiednimi uprawnie­niami, wykwalifikowanych administratorów samodzielnych księgowych oraz specjalistów ds. gospodarki ekonomiczno-finansowej. Lata doświadczenia w branży pozwoliły wypracować optymalny sposób organizacji pracy w biurze oraz w terenie.

Przy tak wielkim postępie w dzisiejszych czasach w celu zapewnienia właściwego poziomu usług, poprzez stałą edukację podnosimy kwalifikacje pracowników w celu utrzymania właściwego poziomu usług, zapewnieniu zleceniodawcy maksimum korzyści, poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji z wzajemnej współpracy.
Każdy budynek ma swojego administratora, którego zadaniem jest obsługa mieszkańców, załatwianie bieżących spraw danej nieruchomości, kontrola stanu higieniczno-sanitarnego budynku oraz nadzór nad realizacją drobnych prac konserwacyjnych.

Działania każdego z administratorów są konsultowane i nadzorowane przez kierownika d/s eksploatacji oraz kierownika działu technicznego.

Kierownik d/s eksploatacji poza koordynacją działań administratorów czuwa nad gospodarką finansową budynku, realizacją uchwał podjętych na zebraniu, kontroluje rozliczenia mediów oraz w kooperacji z administratorem przygotowuje plan gospodarczy dla poszczególnych wspólnot.

Dział techniczny zleca i sprawuje nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi, dokonuje systematycznych kontroli stanu technicznego budynków i urządzeń na budynkach oraz przygotowuje plan prac remontowych. W zakresie kompetencji działu technicznego leży również pozyskiwanie oraz obsługa kredytów inwestycyjnych oraz termomodernizacyjnych na wykonywanie niezbędnych prac remontowych.

Wieloletnia obecność na rynku nieruchomości i współpraca z wieloma firmami zewnętrznymi pozwoliła stworzyć grupę fachowców, potrafiących ze sobą współpracować co przynosi korzyści obu stronom inwestycji. W grupie znajdują się wyspecjalizowane firmy budowlane, elektrointalacyjne, ogrodnicze zakłady instalacji wod-kan, gaz i C.O., biura projektowe, kancelarie prawne, firmy porządkowe, a także inspektorzy nadzoru we wszystkich specjalizacjach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować wysoką jakość usług za rozsądną cenę.

 

O nas

Specjalizujemy się w obsłudze nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych

więcej

Oferta

Kompleksowo zarządzamy i administrujemy nieruchomościami

więcej

Referencje

Dotychczas zaufało nam już wiele Wspólnot Mieszkaniowych

więcej