Oferta

W zakresie zarządu i administracji nieruchomościami nasza firma gwarantuje wykonanie następujących czynności:

 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
 • opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty, (regulaminów, statutów) wspólnoty
 • zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali
 • pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
 • funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
 • kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości  dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
 • sporządzanie corocznych planów remontów, modernizacji i zakupów z podaniem uzasadnienia i z wyliczeniem planowanych kosztów,
 • zlecanie remontów, modernizacji i zakupów zatwierdzonych przez klienta oraz rozliczenie ich kosztów,
 • pełna skomputeryzowana obsługa księgowa umożliwiająca profesjonalne rozliczenie kosztów eksploatacji oraz zaliczek remontowych,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym rozliczeń z urzędem skarbowym
 • windykacja należności od właścicieli lokali w nieruchomości
 • windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • rozliczanie opłat za media i odpady stałe,
 • obsługa prawna,
 • spełnienie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia sprawnego, bezawaryjnego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami funkcjonowania Państwa obiektu.

Ponadto zapewniamy w zakresie bieżącej eksploatacji następujące czynności:

 • planowa konserwacja budynku wynikająca z przeprowadzonych
 • przeglądów technicznych obejmujących:
 • kontrolę szczelności instalacji gazowych,
 • kontrolę instalacji elektrycznych,
 • kontrolę przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych,
 • kontrolę stanu technicznego budynku,
 • wynikających z Ustawy Prawo Budowlane,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • pełen serwis zapewniający sprawne działanie wszystkich instalacji i urządzeń (w uzasadnionych przypadkach 24-godzinny telefon alarmowy),
 • utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • utrzymanie pomieszczeń wspólnego użytku (energia elektryczna, woda, C.O.)
 • pogotowie techniczne,
 • ubezpieczenie budynku od odpowiedzialności cywilnej,
 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mieszkań od odpowiedzialności cywilnej
 • pozostałe czynności niezbędne do właściwej eksploatacji budynku.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą współpracy prosimy o wypełnienie poniższego formularza

INFORMACJE DODATKOWE

Jakie usług ma zawierać oferta? (Prosimy o wybór jednego lub więcej pól)

Zarządzanie, administrowanie nieruchomościamiObsługa techniczna budynkówSprzątanie budynkówPielęgnacja zieleni

Polityka prywatności
(wymagane) Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę stronę.

 

O nas

Specjalizujemy się w obsłudze nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych

więcej

Oferta

Kompleksowo zarządzamy i administrujemy nieruchomościami

więcej

Referencje

Dotychczas zaufało nam już wiele Wspólnot Mieszkaniowych

więcej