Usługi dodatkowe

Poza kompleksową obsługą w zakresie zarządzania nieruchomościami oferujemy dodatkowo następujące usługi związane z profilem naszej działalności:

  • Nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi
  • Wykonywanie przeglądów okresowych budynków zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane
  • Utrzymanie czystości w budynkach i na terenach zielonych
  • Pogotowie awaryjne
  • Zarządzanie najmem